Duurzame eiwitten in humane voeding

De wereldbevolking neemt in aantal toe met de BRIC landen voorop. Er is daardoor een wereldwijde behoefte aan hoogwaardige eiwitrijke voeding. Steeds meer vleesconsumptie is het gevolg. Echter, voor de productie van dierlijk eiwit is relatief veel eiwitrijke diervoeding nodig, bijvoorbeeld uit soja, waaarvan de teelt in ondermeer Brazilië door transport, intensieve behandelingen en hoge verbruiken wel een erg hoge ecologische voetafdruk oplevert. Er is daarbij een factor aan dierenleed in deze eiwitten die te voorkomen is door op een efficiënte wijze de eiwitbronnen te ontwikkelen met dezelfde voedingswaarde als dierlijke eiwitten maar met een veel lagere milieu impact.

Voor hoogwaardige eiwitproducten zijn met name planten met hoge gehaltes aan oplosbaar bladeiwit (rubisco) interessant voor humane voeding vanwege het goed bruikbaar aminozuurspectrum en de daaruit resulterene hoge voedingswaarde en ook omdat met nieuw ontwikkelde technologie in niet gedenatureerde vorm bladeiwitten gewonnen kunnen worden. Aquatische gewassen zoals algen, ziewier en met name het snelst groeiend plantje ter wereld; kroos zijn interessant als eiwitbron. Als inheems gewas is het in Nederland zonder problemen voor biodiversiteit grootschalig toe te passen. In Azië wordt kroos al heel lang als groente en in salades gegeten.

Eendenkrooseiwit is in niet gedenatureerde vorm te winnen en kan toegepast worden als alternatief eiwit in bijvoorbeeld vleesvervangers maar ook in kaas, waar het de de smaak en smeuigheid verbetert.

ABC kroos is met machinefabriek Calubris en biologisch dierenvoederproducent AVC de Eendracht aan opschaling bezig voor marktintroductie en is op zoek naar marktpartijen die geïnteresseerd zijn om op termijn de eiwitten uit het kroos te testen voor diverse toepassingen.
< Ga terug naar alle inzendingen